Strona główna Holandia Buda Staging Performance

Buda Staging Performance

Ekspresja artystyczna jest wehikułem do poznania świata, jego biegu, jego logiki i jego zasadzek. Jest też rozwojem. Zajmujemy się produkcją przedstawień, impresariatem. Organizujemy imprezy polonijne, kulturalne, prowadzimy różnego typu warsztaty, zajmujemy się produkcją krótkich filmów dokumentalnych lub artystycznych.