Finansowanie

Na stronie teatrpozapolska.pl znajdują się materiały tekstowe, foto, wideo dotyczące projektu „Teatr polski poza Polską w Polsce” realizowanego w latach 2023-2025 i dofinansowanego w ramach programu rządowego Teatr ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Teatr polski poza Polską w Polsce

Projekt Fundacji Pomysłodalnia ma kilka celów.
Po pierwsze, uzupełni o brakujące ogniwo inicjatywę realizowaną w ramach projektu Teatr polski poza Polską. Polskie środowisko teatralne będzie mogło zapoznać się z najciekawszymi przykładami polskiej aktywności teatralnej poza Macierzą. Trzyletni projekt da możliwość najpełniejszej, jak do tej pory, prezentacji tego fenomenu w przestrzeni rzeczywistej.
Po drugie, wprowadzi polską aktywność teatralną poza Macierzą do krwioobiegu polskiego teatru, co może skutkować pogłębionym zainteresowaniem oraz indywidualnymi rozwinięciami i kontynuacjami poszczególnych badaczy czy instytucji.
Po trzecie, w ramach inicjatywy „Przyjaciel polskiego teatru poza Polską”, może dojść do kontaktów bilateralnych między teatrami i grupami teatralnymi poza Polską z teatrami oraz instytucjami w Polsce.

Projekt „Teatr polski poza Polską” może być realną platformą i narzędziem do stworzenia zdywersyfikowanej, dobrze celowanej pomocy polskiemu teatrowi poza Macierzą. Skupiając zainteresowane teatry i twórców spoza ojczyzny oraz przyjaciół z Polski, synergicznie może
wypracować najlepsze rozwiązania oraz określić cele i potrzeby, stając się wzorcem wspólnotowej współpracy.

Rok 2023: Teatr Polski „Studio” w Wilnie