Lustro Sceny

Jesteśmy dwujęzycznym (angielsko-polskim) teatrem, z siedzibą w malowniczej stolicy Szkocji – Edynburgu. Naszą misją jest promowanie wielokulturowego, różnorodnego teatru, z naciskiem na innowacyjne inscenizacje klasyki. Poprzez język teatru staramy się budować i umacniać dialog kulturowy pomiędzy społecznością polską i brytyjską. Ponadto, chcemy propagować polskie dziedzictwo kulturowe wśród społeczności brytyjskiej, jak również kultywować kulturę i język polski wśród polskiej emigracji, z naciskiem na młodego odbiorcę. Poza anglo- i polskojęzycznymi spektaklami realizujemy różnorodne projekty edukacyjne i artystyczne, których celem jest integracja brytyjskiej Polonii i podtrzymywanie kultury języka ojczystego w jej kręgach.