Unia

Unia Teatrów Polskich poza Polską może być świetną platformą i narzędziem do stworzenia zdywersyfikowanej, dobrze celowanej pomocy polskiemu teatrowi poza Macierzą. Skupiając zainteresowane teatry i twórców spoza ojczyzny oraz przyjaciół z Polski, synergicznie wypracuje najlepsze rozwiązania oraz określi cele i potrzeby, stając się wzorcem wspólnotowej współpracy. Dlatego Unia i dlatego warto ją rozwijać.