Strona główna Czechy Bajka. Scena lalek Teatru Cieszyńskiego

Bajka. Scena lalek Teatru Cieszyńskiego

Bajka jest sceną lalek Teatru Cieszyńskiego. Wystawia spektakle nie tylko na swojej scenie w TC, ale też w szeroko pojętym regionie po obu stronach Olzy, gościnnie występuje również za granicą. Wyjątkowość Bajki polega na tym, że realizuje przedstawienia w dwu wersjach językowych – polskiej i czeskiej, zaspakaja w ten sposób potrzeby regionu, w którym działa.

Powstała w roku 1948 jako Teatr Lalek Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego (PZKO). Uszczuplenie budżetu Zarządu Głównego PZKO w latach dziewięćdziesiątych XX wieku powoduje wielkie problemy finansowe Teatru Lalek, Bajce grozi zanik. Dzięki przychylności Urzędu Wojewódzkiego w Ostrawie, mecenasa Teatru Cieszyńskiego, pojawia się możliwość przyłączenia Bajki do TC. Dyrektorem teatru jest w tym czasie Karol Suszka. Nazwa zespołu Teatr Lalek Bajka zmienia się na Scenę Lalek Bajka. W roku 2010 teatrzyk przenosi się z budynku Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego na ulicy Strzelniczej w Czeskim Cieszynie do siedziby Teatru Cieszyńskiego. Kierownikiem artystycznym zespołu lalkowego zostaje Jakub Tomoszek. Grupa zaczyna realizować spektakle w przystosowanej do potrzeb sceny lalkowej tymczasowej przestrzeni teatralnej. Mecenasem Bajki staje się województwo morawsko-śląskie.

Do roku 2010 Bajka grała wyłącznie po polsku dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych z polskim językiem nauczania. Premierą „Świetlików” zainaugurowała wystawianie spektakli również w języku czeskim. Poszerza w ten sposób swoją publiczność, gra dla dzieci z czeskich przedszkoli i szkół podstawowych w województwie morawsko-śląskim oraz miejscowych czeskich widzów. Teatr Cieszyński wychowuje dzięki Bajce swoją publiczność od najmłodszych lat.

Bajka współpracuje z wieloma ciekawymi artystami: reżyserami, scenografami i muzykami, osobistościami teatru lalek, którzy wzbogacają

Za: tdivadlo.cz/bajka-pl