Strona główna Czechy Scena Polska Teatru Cieszyńskiego w Czeskim Cieszynie

Scena Polska Teatru Cieszyńskiego w Czeskim Cieszynie

Scena Polska jest jedynym w pełni zawodowym teatrem polskim działającym poza granicami kraju finansowanym przez organy państwa, na terenie którego ma siedzibę, czyli Urząd Wojewódzki w Ostrawie. Scena powstała 1 sierpnia 1951 roku jako drugi – oprócz Sceny Czeskiej (powstałej w 1945 r.) – zespół Teatru Cieszyńskiego w Czeskim Cieszynie. „Scena Polska spełnia – głównie poprzez język i repertuar – misję placówki przyczyniającej się do zachowania narodowej tożsamości w warunkach obcego państwa. Przynależąc do ogólnego niepodzielnego obszaru teatru polskiego, odgrywa jednocześnie – z racji funkcjonowania w strukturze Teatru Cieszyńskiego wespół ze Sceną Czeską – wybitną rolę w procesie twórczej koegzystencji sąsiadujących kultur narodowych” (dr hab. Mirosława Pindór, prof. Uniwersytetu Śląskiego).