Strona główna Litwa Polski Teatr "Studio"

Polski Teatr "Studio"

Polski Teatr „Studio” / Polskie Studio Teatralne w Wilnie zostało założone w listopadzie 1960 roku pod nazwą Polski Zespół Dramatyczny przy Klubie Pracowników Łączności. Była to pierwsza tego rodzaju placówka artystyczna utworzona po wojnie w Wilnie. Przez wiele lat zespół pełnił i obecnie również pełni rolę propagatora poprawnej polszczyzny oraz krzewienia polskości wśród młodzieży. Aż do dzisiaj zespół jest miejscem spotkań inteligencji polskiej w Wilnie, gdzie można nie tylko poznać teatr, ale także literaturę, sztukę, kulturę oraz muzykę.