Polski Teatr Ludowy we Lwowie zaprasza do Rzeszowa na komedię w reżyserii Zbigniewa Chrzanowskiego z udziałem Jadwigi Pechaty i Wiktora Lafarowicza.

yserii Zbig