Reklamujący się jako największy festiwal sztuki polskiej poza granicami kraju powrócił po 19 latach do Sydney i w sumie po raz 15. promował wszechstronnie polską sztukę na Antypodach.

Festiwal, który powstał w Sydney pod nazwą ArtPol w 1975 roku, był pomysłem Federacji Polek w Australii i Nowej Zelandii, a jego celem było promowanie i przyczynianie się do wielokulturowości obu narodów. Ta naprawdę niezwykła inicjatywa społeczna jednoczy społeczności w całej Australii i Nowej Zelandii, a głównymi wykonawcami i wolontariuszami są polska młodzież z pierwszego, drugiego, trzeciego, a obecnie czwartego pokolenia.

Festiwale PolArt odbywają się co 3-4 lata w stolicach Australii. Odbyły się one w Sydney (1975, 1991, 2003), Adelajdzie (1981, 1994, 2009), Brisbane (1988, 2000, 2018), Melbourne (1984, 1997, 2015), Hobart (2006) i Perth (2012), a każdy festiwal staje się większy i bardziej popularny niż poprzedni.

za stroną festiwalu – tam też pełne info o Festiwalu bieżącym i historii. Zobacz tutaj

Relacje Eli Chylewskiej:

Pierwszy dzień PolArt i “Surreal life of Dali”

Drugi i trzeci dzień festiwalu PolArt Sydney 2022

PolArt Sydney – pierwsze dni nowego roku

Kanał PolArt Sydney 2022 na YouTube