Wspaniała wiadomość dla Teatru, Polaków na Wileńszczyźnie i teatru polskiego poza Polską.

Polski Teatr STUDIO w Wilnie otrzymał status zawodowego teatru. Informację tę przekazało kierownictwo teatru. Status polskiego teatru w Wilnie był jednym z tematów wielokrotnie podnoszonych przez wicepremiera Piotra Glińskiego w rozmowach z ministrem kultury Litwy Simonasem Kairysem. Był również przedmiotem rozmowy obu ministrów w miniony wtorek podczas spotkania Trójkąta Lubelskiego w Krakowie.

Polskie Studio Teatralne w Wilnie zostało założone w listopadzie 1960 roku jako Polski Zespół Dramatyczny przy Klubie Pracowników Łączności. Była to pierwsza tego rodzaju placówka artystyczna utworzona po wojnie w Wilnie. Do dziś jest ośrodkiem spotkań inteligencji polskiej w Wilnie. Podstawowym celem działalności Teatru jest promocja oraz rozpowszechnianie teatralnej kultury polskiej na Litwie oraz promowanie spuścizny Teatru na Pohulance i teatru „REDUTA” Juliusza Osterwy.

Przez lata działalności Teatr wystawił ponad 90 spektakli i przedstawień na podstawie utworów dramatycznych, poetyckich, muzycznych. Organizuje również trzy międzynarodowe festiwale teatralne: od 1994 roku Wileńskie Spotkania Sceny Polskiej, od 2012 – Międzynarodowy Festiwal MonoWschód, a od roku 2020 – Międzynarodowy Festiwal Teatralny „TRANS/MISJE Balticum”.

Spektakle Polskiego Studia Teatralnego w Wilnie grane były na wielu scenach Polski, Niemiec, Łotwy, Czech, Słowacji, Austrii, Ukrainy, Białorusi, Rosji oraz Wielkiej Brytanii. Teatr współpracuje z wieloma instytucjami teatralnymi w Polsce i na Litwie, a od roku 2020 współpracuje również z Telewizją Polską, czego efektem jest m.in. 8 spektakli dla Teatru Telewizji Polskiej zrealizowanych wspólnie z TVP Wilno, TVP Kraków oraz TVP Kultura.

za stroną Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego