Pierwsza premiera 2024 roku na Scenie Polskiej Teatru Cieszyńskiego w Czeskim Cieszynie.

Adam Mickiewicz (1798-1855) – poeta, działacz polityczny, publicysta, tłumacz, mistyk, dowódca wojskowy – obok Juliusza Słowackiego i Zygmunta Krasińskiego uważany za największego poetę polskiego romantyzmu (zaliczany do grona tzw. Trzech Wieszczów), a nawet za jednego z najwybitniejszych na skalę europejską.
„Żadne z uczuć ludzkich nie jest obce jego poezji, a więc spowiada się poeta i ze wzruszeń najskryciej osobistych – ale słowo Mickiewicza jest przede wszystkim głosem milionów, jest bohaterskim wezwaniem do walki o wolność. Mickiewicz – ten, który żyje w pamięci powszechnej narodu – to przede wszystkim poeta walki”.
„Dziady” to cykl dramatów romantycznych, wieloczęściowe dzieło, które powstawało na przestrzeni kilkunastu lat. Chronologicznie pierwsze są części II i IV (nazywane wileńsko-kowieńskimi), nieco później powstawała Dziadów cz. I zatytułowana Widowisko (ma charakter nieukończony), a w 1832 r. poeta napisał III część Dziadów (nazywanych drezdeńskimi). Elementem łączącym wszystkie części jest przeobrażający się bohater, zaprezentowany najpierw jako Upiór, potem Widmo, Gustaw, a wreszcie Gustaw-Konrad.

Bo słuchajcie i zważcie u siebie,

         że według bożego rozkazu:

         Kto nie doznał goryczy ni razu,

         Ten nie dozna słodyczy w niebie.

Bo słuchajcie i zważcie u siebie,

         że według bożego rozkazu:

         Kto nie dotknął ziemi ni razu,

         Ten nigdy nie może być w niebie.

Opracowanie i reżyseria Bogdan Kokotek

Scenografia i kostiumy Krzysztof Małachowski

Muzyka Zbigniew Siwek

Choreografia Gabriela Klusáková

Inspicjent Anna Kaczmarska

Sufler Iwona Bajger

Obsada:

Akt I

Scena 1

Dziewica – Martyna Braca

Scena 2:

 Guślarz – Dariusz Waraksa

Aniołki / Dzieci – Kamil Mularz, Iwona Bajger

Widmo złego pana – Tadeusz Hankiewicz

Dziewczyna – Katarzyna Kluz

Gustaw –mara – Marcin Kaleta

Pasterka w żałobie – Martyna Braca

Chór mężczyzn i kobiet (wcielający się również w Kruki, Sowy, Puchacze): I.Bajger, K.Kluz, B.Stonawska, M.Pikus, L.Chrzanówna, A.Paprzyca, K.Mularz, T.Hankiewicz, J.Wyszomirski, G.Widera, T.Kłaptocz

Scena 3:

Ksiądz prawosławny – Karol Suszka / Bogdan Kokotek

Dzieci – Kamil Mularz, Iwona Bajger

Gustaw – Marcin Kaleta

Scena 4: Salon warszawski  

Hrabia – Dariusz Waraksa       

Literat – Tadeusz Hankiewicz  

Wysocki – Jakub Wyszomirski

Szambelan – Adam Milewski

Panna – Martyna Braca

Niemojewski – Werner Widera

Dama 1 – Lidia Chrzanówna

Dama 2 – Katarzyna Kluz

Scena 5: Wileńskie więzienie

Duch /Anioł – Małgorzata Pikus

Diabeł – Barbara Szotek-Stonawski

Gustaw – Marcin Kaleta

Jan – Jakub Wyszomirski

Ks. Lwowicz – Dariusz Waraksa

Tomasz – Adam Milewski

Żegota – Kamil Mularz

Kapral – Tadeusz Hankiewicz

Akt II

Scena 1: 

Gustaw / Konrad – Marcin Kaleta

Diabeł – Barbara Szotek-Stonawski

Anioł – Małgorzata Pikus

Scena 2:

Ks. Piotr – Tomasz Kłaptocz

Kapral – Tadeusz Hankiewicz

Konrad – Marcin Kaleta

Więzień Jan – Jakub Wyszomirski

Scena 3:  

Senator – Grzegorz Widera                                

Młoda Dama – Martyna Braca

Za: www.tdivadlo.cz