Kolejna relacja z festiwalu zamieszczona w Magazynie Kuriera Wileńskiego.

Magazyn Kuriera Wileńskiego nr 8 (139), 2-8.12.2023:

Publikacja za zgodą Magazynu Kuriera Wileńskiego.