Magazyn Kuriera Wileńskiego nr 7 (138), 25.11-1.12.2023:

Opublikowano za zgodą Magazynu Kuriera Wileńskiego.