Zdjęcia Mieszko Tyszkiewicza ze sztokholmskiej premiery.

4.12 Ich czworo, Polskie Towarzystwo Teatralne w Szwecji