Polski Teatr Studio w Wilnie  zaprasza na spektakl edukacyjny „Samotność – cóż po ludziach” wg III części „Dziadów” Adama Mickiewicza, który odbędzie się 24 stycznia o godz. 14:00 w Domu Kultury Polskiej w Wilnie i tym uwieńczy obchody roku 2022 jako Roku Polskiego Romantyzmu a zarazem jako symboliczną rocznicą premiery spektaklu „Proces sądowy” z 1988 roku w przeddzień Wigilii Narodzenia Jezusa i urodzin oraz imienin Wieszcza Adama Mickiewicza.

Bohaterowie opisywani przez literaturę różnych epok bardzo często doświadczali uczucia niezrozumienia, a co za tym idzie samotności. Uczucie to jest aktualne także dzisiaj, w czasach „wielkiej” globalizacji i postępu, szczególnie gdy znowu jeden z Narodów Rzeczypospolitej Obojga Narodów – Ukraińcy, walczą o swój byt z odwiecznym wrogiem naszym – Rosją.

Ważnym momentem owego scenariusza jest Improwizacja Bohatera. Monolog Konrada ma miejsce w celi klasztoru bazylianów w Wilnie, zmienionego w więzienie carskie. Stanowi kwintesencję poety-wieszcza i poezji romantycznej, jednocześnie zarysowując kryzys romantycznej koncepcji poezji. Ukazuje sprzeczność: bohater chce się zbratać z rodakami, lecz jednocześnie domaga się od Boga władzy Jemu równej nad narodem, której to chce użyć dla uszczęśliwienia narodu i człowieka.

„Samotność, cóż po ludziach” – słowa te wypowiedział w Wielkiej Improwizacji Konrad, główny bohater III części „Dziadów”. Bohater jest człowiekiem samotnym, wyalienowanym i niezrozumiałym przez innych. Jednocześnie zdaje sobie sprawę, że jest poetą i siłą swoich wrażeń przerasta innych współwięźniów. Konrad pragnie dokonać sam wielkich rzeczy – chce przyczynić się do wyzwolenia ojczyzny. I tylko on, poeta, może tego dokonać i tylko on ma prawo domagać się tego od Boga. Godzi się, a wręcz nawet skazuje na osamotnienie, ponieważ chce osiągnąć cel, jaki przed sobą postawił. 

Parnerzy: Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”

Reżyseria: Lilija Kiejzik
Adaptacja: Monika Urbanowicz
Akompaniament:Rūta Naruševič

Zespół aktorski:

Konrad – Witold Rudzianiec
Ewa/Pani Rollisonowa – Alina Masztaler
Ksiądz – Edward Kiejzik
Więźniowie – Bartosz Urbanowicz, Daniel Marcinkiewicz, Hubert Niewierowicz, Arnold Wołodko
Anioł Czarny – Dominika Jakowicz
Anioł Biały – Kinga Lewko

CENA BILETU:7 €