Powraca Festiwal Melpomeny organizowany przez Zespół Teatralny im. J. Cienciały w Wędryni. Obok gospodarzy i zespołów lokalnych wystąpią teatry z Wilna i Lwowa.